• 6 سال پیش

  • 47

  • 19:26

چگونگی استخدام و نگهداری از نیروی‌مناسب کار

طب روان
1
1
0

چگونگی استخدام و نگهداری از نیروی‌مناسب کار

طب روان
  • 19:26

  • 47

  • 6 سال پیش

توضیحات
چگونگی استخدام و نگهداری از نیروی‌مناسب کار در این پادکست به بررسی دلایلی که تست ها و تکنیک های مصاحبه کارایی لازم برای استخدام و نگهداری نیروهای مجرب را ندارند میپردازیم.

با صدای
دکتر نویری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads