• 6 سال پیش

  • 62

  • 04:29

3 وعده غذای ذهن – دکتر نویری

طب روان
0
0
0

3 وعده غذای ذهن – دکتر نویری

طب روان
  • 04:29

  • 62

  • 6 سال پیش

توضیحات
همانطوری که جسم ما در طول روز حداقل به 3 وعده غذایی متنوع نیاز دارد ذهن ما نیز به 3 وعده غذایی متفاوت در طول روز نیازمند است instagram.com/tebberavan.it

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads