• 5 سال پیش

  • 32

  • 25:54

5 رکن اساسی مدیریت بحران های ناشی از حوادث طبیعی

طب روان
0
0
0

5 رکن اساسی مدیریت بحران های ناشی از حوادث طبیعی

طب روان
  • 25:54

  • 32

  • 5 سال پیش

توضیحات
موضوع پادکست: 5 رکن اساسی مدیریت بحران های ناشی از حوادث و اتفاقات طبیعی و یا ساخته دست بشر

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads