• 6 سال پیش

  • 72

  • 05:08

اختلال اضطراب بیمار شدن

طب روان
4
4
0

اختلال اضطراب بیمار شدن

طب روان
  • 05:08

  • 72

  • 6 سال پیش

توضیحات
اختلال اضطراب بیمار شدن اختلالی است که موجب میشود فرد مبتلا دایم نگران درگیر شدن با بیماری های خطرناکی شود. در این حالت وی با مطالعه پزشکی و ربط دادن اشتباه علایم با اموخته های خود مبادرت به چک جای جای بدن و مراجعه برای انواع تستها و سونوگرافی و غیره می نماید. اما هر بار که نسبت به نداشتن یک بیماری اسوده خاطر شده بلافاصله به جستجوی بیماری دیگری خواهد پرداخت.

با صدای
دکتر نویری

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads