• 5 سال پیش

  • 46

  • 21:37

خصوصیات افرادی که سوء مدیریت دارند

طب روان
0
0
0

خصوصیات افرادی که سوء مدیریت دارند

طب روان
  • 21:37

  • 46

  • 5 سال پیش

توضیحات
دکتر نویری (روانشناس بالینی) محتوای این پادکست: شناسایی خصوصیات اخلاقی افرادی که در انجام امور و وظایف محوله سوء مدیریت خواهند داشت. جامعه آگاه جامعه سالم Website: tebberavan.com Email: info@tebberavan.com Telegram: @tebberavan

با صدای
دکتر نویری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads