• 5 سال پیش

  • 61

  • 11:16

پس چرا لاغر نمیشم ؟

طب روان
0
0
0

پس چرا لاغر نمیشم ؟

طب روان
  • 11:16

  • 61

  • 5 سال پیش

توضیحات
سوالی که اکثر مراجعین برای درمان روانشناختی چاقی از ما میپرسند؟ کلینیک تخصصی طب روان http://tebberavan.com

با صدای
دکتر نویری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads