• 5 ماه پیش

  • 127

  • 05:42

هزار و یک شب ۶۷۲ ششصد و هفتاد و دوم قصه‌گو شهرزادفتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

هزار و یک شب ۶۷۲ ششصد و هفتاد و دوم قصه‌گو شهرزادفتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
  • 05:42

  • 127

  • 5 ماه پیش

توضیحات

همراه شوید

بنیوشید

بنوشید 

بنوشانید

شب ششصد و هفتاد و دوم ۶۷۲

ادامه حکایت عجیب و غریب

تا پنج روز بر روی تخته‌ها افتاده آب او را همی‌برد. پس از آن به بحر مالح برسید و از اثر بادها بنگ از مشام او بپرید. چشم بگشود و خود را در میان دریا دید. با خود گفت این کار با من که کرد؟ پس در هنگامی که او حیران بود یک کشتی پدید شد. به آستین خود به ساکنان کشتی اشارت کرد... تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو... 

به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

«هزار‌ویک ‌شب»

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی


قصّه‌گو #شهرزادفتوحی 

تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان...

هنر و زندگی شهرزاد 

🎧یوتیوب

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب 

Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو
@ShahrzadArtandLife

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads