• 5 ماه پیش

  • 107

  • 06:35

هزار و یک شب ۶۷۱ ششصد و هفتاد و یکم قصه‌گو شهرزاد فتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

هزار و یک شب ۶۷۱ ششصد و هفتاد و یکم قصه‌گو شهرزاد فتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
  • 06:35

  • 107

  • 5 ماه پیش

توضیحات

همراه شوید

بنیوشید

بنوشید 

بنوشانید

شب ششصد و هفتاد و یکم ۶۷۱

ادامه حکایت عجیب و غریب

او تیغی طلسم‌گشته دارد و دو تن از عفریتان کوه قاف با اوست... 

پس از آن سیران عزایم بخواند و عفریتی را که زعازع نام داشت حاضر آورد و مقدار یک گرم بنگ طیّار بدو داده گفت: خویشتن را به صورت عصفور (گنجشک) در آور و به انتظار بنشین تا غریب بخسبد. آنگاه بنگ در مشام او بنه و او را نزد من آور... تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو... 

به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

«هزار‌ویک ‌شب»

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی


قصّه‌گو #شهرزادفتوحی 

تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان...

هنر و زندگی شهرزاد 

🎧یوتیوب

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب 

Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads