• 6 ماه پیش

  • 108

  • 03:59

غمِ زمانه حافظ

هنر و زندگی شهرزاد
1
توضیحات


➰➿➰➿➰➿➰➿➰

🎧 https://t.me/ShahrzadArtandLife/1763 🎧


غمِ زمانه که هیچش کران نمی‌بینمشمس‌الدّین محمّد حافظ شیرازی

#حافظ


#شهرزادفتوحی🎤 📷 🎞

هنر و زندگی شهرزاد

#مجتبی_میر‌سمیعی 🖥

Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads