• 5 ماه پیش

  • 274

  • 01:13:22

شهرزاد اثر هاروکی موراکامی اجرای شنیداری شهرزادفتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

شهرزاد اثر هاروکی موراکامی اجرای شنیداری شهرزادفتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
  • 01:13:22

  • 274

  • 5 ماه پیش

توضیحات

شهرزاد 

اثر هاروکی موراکامی

ترجمه گیل آوایی

ویرایش و اجرای شنیداری #شهرزادفتوحی 

هنر و زندگی شهرزاد 

چند سال است داستان شهرزاد اثر هاروكی موراكامی روی میزم است و هر بار با تردید و اشتیاق به آن نگاهی انداخته‌ام و در موج‌‌در‌موج‌های زمانِ شتابنده و کارهایی که  بود و نبودم چنان در آن گره خورده که مجال درنگی نمی‌دهد، مدام زیر و بالا شده است. 

در جستجوی داستان به ترجمه‌ای از آن کار آقای گیل آوایی (رضا شفاعی) برخوردم. تصمیم گرفتم حالا که ترجمه‌ای از آن هست بلند بخوانمش در همان ابتدای کار دریافتم سنگ‌هایی سر راه هست که باید برداشته شود تا بتوان متن را روان و درست خواند. 

باز مدت‌ها در زیر انبوه برگه‌های روی میز  و موج‌در‌موج‌های در‌هم‌کوبنده‌ی زندگی ماند اما فراموش نشد. 

تا اینکه دریافتم امید یافتن زمانی برای ترجمه‌ی دوباره‌ی آن چه دور و دیر است ...  و شاید در این آشفته‌بازار چه بی‌حاصل ... در توفان اندوه از هرچه ناروایی و ناهمراهی و نارفیقی‌های زمین و زمان تصمیم گرفتم همان ترجمه را بخوانم و در همان حین خواندن هر چه توانستم سنگ‌هایش را برداشتم تا روان و شنیدنی شود. 

این روایت که می‌شنوید باز‌خوانی و ویرایش ترجمه به طور هم‌زمان هنگام خواندن است. 

متن انگلیسی :

https://www.newyorker.com/magazine/2014/10/13/scheherazade-3

در یوتیوب بشنوید

https://youtu.be/t-JwRhSeqGo

در کانال هنر و زندگی شهرزاد بشنوید

https://t.me/ShahrzadArtandLife/9130

ترجمه گیل‌ آوایی (رضا شفاعی)

 ۱۳۹۳ مهرماه۲۴ / ۲۰۱۴ ا كتبر ۱۶

هنر و زندگی شهرزاد

@ShahrzadArtandLife

 


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads