• 6 سال پیش

  • 39

  • 00:47

تقدیم پیام تازه داماد توسط حاج فردوسی به امام رئوف حضرت امام رضا (علیه السلام).

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

تقدیم پیام تازه داماد توسط حاج فردوسی به امام رئوف حضرت امام رضا (علیه السلام).

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 00:47

  • 39

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads