• 4 ماه پیش

  • 11

  • 15:31

موانع نکاح بخش چهارم

مشیریه
0
0
0

موانع نکاح بخش چهارم

مشیریه
  • 15:31

  • 11

  • 4 ماه پیش

توضیحات

در این قسمت همچنان بررسی موانع نکاح را ادامه می‌دهیم و در نهایت آنرا به پایان می‌رسانیم. قانون مدنی ایران موانع زیر را برای ازدواج برشمرده است

جمع بین دو خواهر

مُطَلَقه‌بودن به سه طلاق

ازدواج هم‌زمان با برادرزاده یا خواهرزاده‌ی زن

عِده‌ی زنبا صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها