• 9 ماه پیش

  • 14

  • 27:00

سن ازدواج بخش دوم

مشیریه
0
0
0

سن ازدواج بخش دوم

مشیریه
  • 27:00

  • 14

  • 9 ماه پیش

توضیحات

در این قسمت رفتار قانون‌گذارِ پس از انقلاب را در تعیین سن ازدواج بررسی خواهیم کرد. این دوران را می توان به سه دوره‌ی تاریخی تقسیم نمود:

·    از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۱: در این دوره سن ازدواج براساس قانون ۱۳۱۳ تعیین شد. عقربه زمان به عقب بازگشت.

·    از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۱: در این دوره سن ازدواج به صدها سال قبل بازگشت. سن بلوغ شرعی و سن قانونی ازدواج یکسان شد. یعنی سن ازدواج برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعیین شد.

از سال ۱۳۸۱ تا امروز: سن قانون یازدواج برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعیین شد


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads