• 7 ماه پیش

  • 36

  • 26:53

سن ازدواج بخش اول

مشیریه
0
0
0

سن ازدواج بخش اول

مشیریه
  • 26:53

  • 36

  • 7 ماه پیش

توضیحات

سن ازدواج یکی از مهمترین، حساس‌ترین و پرچالش‌ترین موضوعات در حوزه حقوق خانواده در ایران است. در یکصد سال گذشته، تعیینِ سنِ مناسب برای ازدواج به یکی از اصلی‌ترین و محوری‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات زنان و مردانِ فعال در حوزه‌ی حقوق زنان تبدیل شده است. در این قسمت در خصوص سن قانونی ازدواج، حداقل سن ازدواج و سن بلوغ شرعی سخن خواهیم گفت.با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads