• 9 ماه پیش

  • 34

  • 35:53

‎⁨اجازه‌ی پدر در ازدواجِ دوشیزگان ۱

مشیریه
0
0
0

‎⁨اجازه‌ی پدر در ازدواجِ دوشیزگان ۱

مشیریه
  • 35:53

  • 34

  • 9 ماه پیش

توضیحات

در این قسمت در خصوص اجازه‌ی پدر یا جد پدری (ولی قهری) در ازدواج دوشیزگان (دختر بالغه‌ی باکره) صحبت خواهیم کرد. از نظر قانون‌گذار ایران پسرِ ۱۵ ساله صلاحیت، اهلیت و شایستگی ازدواج را دارد و می‌‌تواند بدون دخالتِ هیچ شخص و مقامی ازدواج کند اما دوشیزگان (دختران باکره) در هر سنی برای ازدواج نیاز به اجازه و رضایت پدر و یا جدپدری دارند.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها