• 6 روز پیش

  • 4.3K

  • 20:27

2224,انسان در جستجوی معنا (قسمت دهم)

داستان شب
0
0
0

2224,انسان در جستجوی معنا (قسمت دهم)

داستان شب
  • 20:27

  • 4.3K

  • 6 روز پیش

توضیحات

دوستان شب بخیر


 شماره‌ی دو هزار و دویست و بیست و چهارم

۲۶ شهریور ۱۴۰۲کتاب : «#انسان_در_جستجوی_معنا»

(قسمت دهم)
نویسنده: «#ویکتور_فرانکل»

خوانش: «#شادی_اسدپور»‌


موسیقی: (Harry Gregson-Williams)

Hior Chronik

Pavarotti/ Una Furtiva Lagrima»برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش داستان شب مراجعه کنید


hamibash.com/dastaneshab#داستان_شب


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads