• 2 هفته پیش

  • 4.8K

  • 22:48

2220,انسان در جستجوی معنا (قسمت نهم)

داستان شب
0
0
0

2220,انسان در جستجوی معنا (قسمت نهم)

داستان شب
  • 22:48

  • 4.8K

  • 2 هفته پیش

توضیحات

دوستان شب بخیر


 شماره‌ی دو هزار و دویست و بیستم

۱۹ شهریور ۱۴۰۲کتاب : «#انسان_در_جستجوی_معنا»

(قسمت نهم)
نویسنده: «#ویکتور_فرانکل»

خوانش: «#شادی_اسدپور»‌


موسیقی: «RIAS Kammerchor & Capella de la Torre

Hior Chronik

Pavarotti/ Una Furtiva Lagrima»برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش داستان شب مراجعه کنید


hamibash.com/dastaneshab#داستان_شب


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads