• 3 هفته پیش

  • 5.4K

  • 23:23

2216,انسان در جستجوی معنا (قسمت هشتم)

داستان شب
0
0
0

2216,انسان در جستجوی معنا (قسمت هشتم)

داستان شب
  • 23:23

  • 5.4K

  • 3 هفته پیش

توضیحات

دوستان شب بخیر


 شماره‌ی دو هزار و دویست و شانزدهم

۱۲ شهریور ۱۴۰۲کتاب : «#انسان_در_جستجوی_معنا»

(قسمت هشتم)
نویسنده: «#ویکتور_فرانکل»

خوانش: «#شادی_اسدپور»‌


موسیقی: «RIAS Kammerchor & Capella de la Torre

Hior Chronik

Pavarotti/ Una Furtiva Lagrima»


برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش داستان شب مراجعه کنید


hamibash.com/dastaneshab#داستان_شب


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads