داستان شب

Arash babaie\Mohammad Amin Chitgaran
  8.9K
  میانگین پخش
  10.4M
  تعداد پخش
  3.4K
  دنبال کننده

  داستان شب

  Arash babaie\Mohammad Amin Chitgaran
  8.9K
  میانگین پخش
  10.4M
  تعداد پخش
  3.4K
  دنبال کننده

  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و سی و دوم ۳ خرداد ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت ششم)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#انور_اب...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  36:44
  • 2.8K

  • 23 ساعت پیش
  36:44
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و سی و یکم ۲ خرداد ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت دهم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #کیهان_...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  33:10
  • 4.6K

  • 2 روز پیش
  33:10
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و سی‌اُم۳۱ اردیبهشت ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت سی‌‌ و چهارم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #مارتین_فیپس #برندان_انجلیدس هری...

  دوستان شب بخیر

  <...

  23:43
  • 6.2K

  • 3 روز پیش
  23:43
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و بیست و نهمبه تاریخ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت ششم»(روایت دوم کتاب)«#مردهام_می‌خوان_آدمای_بهتری_باشن؟به خوانش و روایت «#گلی»ب...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  01:04:06
  • 7.5K

  • 4 روز پیش
  01:04:06
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و بیست و هشتم ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت پنجم)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  41:43
  • 8.0K

  • 1 هفته پیش
  41:43
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و بیست و هفتم ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت نهم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی ...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  41:18
  • 7.4K

  • 1 هفته پیش
  41:18
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و بیست و ششم۲۴ اردیبهشت ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت سی‌‌ و سوم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #مارتین_فیپس #برندان_انجلیدس ه...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  33:02
  • 8.2K

  • 1 هفته پیش
  33:02
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و بیست و پنجمبه تاریخ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت پنجم»(روایت دهم)کتاب«#موقعیت_مهدی»به خوانش و روایت «#مهدی»به همراه گفتگو با ر...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  51:54
  • 7.0K

  • 1 هفته پیش
  51:54
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و بیست و چهارم ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت چهارم)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی ...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  36:00
  • 7.6K

  • 2 هفته پیش
  36:00
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و بیست و سوم ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت هشتم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی ...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  46:23
  • 7.9K

  • 2 هفته پیش
  46:23
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و بیست و دوم۱۷ اردیبهشت ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت سی‌‌ و دوم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #مارتین_فیپس #برندان_انجلیدس و #گرث...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  26:36
  • 6.4K

  • 2 هفته پیش
  26:36
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و بیست و یکمبه تاریخ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت چهارم»(روایت ششم)کتاب«#مرگ_یک_حامی_و_تولد_من»به خوانش و روایت «#غزاله»به همراه...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  46:08
  • 6.7K

  • 2 هفته پیش
  46:08
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و بیستم ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت سوم)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#انور_ا...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  19:04
  • 6.9K

  • 3 هفته پیش
  19:04
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و نوزدهم ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت هفتم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #شهن...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  43:25
  • 8.4K

  • 3 هفته پیش
  43:25
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و هجدهم ۱۱ اردیبهشت ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت سی‌‌و‌یکم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #وحید_تاج #همایون_شجریان #میخائیل_د...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  30:17
  • 8.1K

  • 3 هفته پیش
  30:17
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و هفدهمبه تاریخ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت سوم»(روایت اول کتاب«#یک_قطعه_موسیقی»به خوانش و روایت «#حمیدرضا»به همراه گفتگو ب...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  44:25
  • 7.9K

  • 3 هفته پیش
  44:25
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و شانزدهم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت دوم)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#انور_...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  43:37
  • 8.0K

  • 3 هفته پیش
  43:37
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و پانزدهم ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت ششم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #شهنا...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  42:01
  • 7.7K

  • 1 ماه پیش
  42:01
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و چهاردهم ۳ اردیبهشت ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت سی‌‌اُم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #وحید_تاج #همایون_شجریان #میخائیل_دا...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  00:00
  • 7.5K

  • 1 ماه پیش
  00:00
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و سیزدهمبه تاریخ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت دوم»(روایت چهارم کتاب«#وقتی_فراموشی_کودکی_ام_را_ربود»به خوانش و روایت «#شهین»به همر...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  01:03:40
  • 8.2K

  • 1 ماه پیش
  01:03:40
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و دوازدهم ۳۰ فروردین ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت اول)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#انور_...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  38:10
  • 8.3K

  • 1 ماه پیش
  38:10
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و یازدهم ۲۹ فروردین ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت پنجم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #کیها...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  40:46
  • 6.7K

  • 1 ماه پیش
  40:46
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و دهم ۲۷ فروردین ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت بیست و نهم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #کریستوف_رضاعی #حسین_علیزاده »بر...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  27:23
  • 7.1K

  • 1 ماه پیش
  27:23
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و نهمبه تاریخ. ۲۶ فروردین ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت اول»(روایت سوم کتاب«#نگاهم_کن» - #همایون )خوانش روایت «#آرش_بابایی»به همرا...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  53:28
  • 8.6K

  • 1 ماه پیش
  53:28
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و هشتم ۲۳ فروردین ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت چهارم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #کیهان...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  50:25
  • 10.1K

  • 1 ماه پیش
  50:25
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و هفتم ۲۰ فروردین ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت بیست و هشتم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #کریستوف-رضاعی »برای حمایت از ما به...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  28:18
  • 8.4K

  • 1 ماه پیش
  28:18
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و ششمبه تاریخ. ۱۹ فروردین ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت صفر»معرفی کتاببا حضور «#آرش_بابایی #مریم_عطار »«روایت اعضای یک گروه‌درمانی تحلی...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  31:02
  • 8.9K

  • 1 ماه پیش
  31:02
  • 9.8K

  • 1 ماه پیش
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و پنجمبه تاریخ‌۱۷ فروردین ۱۴۰۳«#جمعگی»(هجدهم)با «#آرش_بابایی»این جمعگی به بهانه‌یِ آغاز سال ۱۴۰۳ و معرفی مجموعه‌های جدید و مرور داستانهای سریالی داستان شب است.«#غر...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  56:24
  • 9.8K

  • 1 ماه پیش
  56:24
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و چهارم۱۷ اسفند ۱۴۰۲#مجموعه_نامه‌ها: «#نامه_سیمین_به_جلال»نویسنده: «#سیمین_دانشور»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#محمدرضا_لطفی #عبدالوهاب_شهیدی»برای حمایت ا...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  30:36
  • 18.6K

  • 2 ماه پیش
  30:36
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و سوم ۱۶ اسفند ۱۴۰۲داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت سوم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #بهداد_بابا...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  47:00
  • 22.5K

  • 2 ماه پیش
  47:00
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و دوم۱۴ اسفند ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت بیست و هفتم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« the Prince of Persia Lost Crown، برندان انجلیدس ...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  30:39
  • 14.3K

  • 2 ماه پیش
  30:39
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و یکم۱۰ اسفند ۱۴۰۲#مجموعه_نامه‌ها: «#نامه_سیمین_به_جلال»نویسنده: «#سیمین_دانشور»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#محمدرضا_لطفی»برای حمایت از ما به لینک حامی‌ب...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  28:25
  • 4.1K

  • 2 ماه پیش
  28:25
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصدم۹ اسفند ۱۴۰۲داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت دوم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #بهداد_بابایی #سوس...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  54:11
  • 5.3K

  • 2 ماه پیش
  54:11
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و نود و نهم۷ اسفند ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت بیست و ششم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« کریستف رضاعی، برندان انجلیدس و با صدای...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  31:33
  • 6.7K

  • 2 ماه پیش
  31:33
  • 17.1K

  • 3 ماه پیش
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و نود و هشتم۳ اسفند ۱۴۰۲داستان: «#تفریق_خاک»نویسنده: «#ابوتراب_خسروی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«حسین_علیزاده (آلبوم نِی‌نوا)»برای حمایت از ما به لینک ح...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  34:04
  • 17.1K

  • 3 ماه پیش
  34:04
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و نود و هفتم۲ اسفند ۱۴۰۲داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت اول)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #بهداد_باب...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  51:05
  • 25.1K

  • 3 ماه پیش
  51:05
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و نود و ششم۳۰ بهمن ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت بیست و پنجم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :«وان ریپابلیک، برندان انجلیدس، استاد جلال ذو...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  32:03
  • 22.2K

  • 3 ماه پیش
  32:03
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و نود و پنجم۵ بهمن ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت هفتاد و یکم/ آخر»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیقی: «#حسین_علیزاده»برای حمایت از...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  28:21
  • 19.5K

  • 3 ماه پیش
  28:21
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و نود و چهارم۴ بهمن ۱۴۰۲مجموعه‌یِ #نامه_ها : «قسمت ششم»(#نامه_های_سیمین_به_جلال)نویسنده: «#سیمین_دانشور #جلال_آل_احمد »خوانش: «#میترا_سلطانی»‌موسیقی :« #محم...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  26:59
  • 41.8K

  • 3 ماه پیش
  26:59
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و نود و سوم۳ بهمن ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت بیست و چهارم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #رامین_جوادی #جان_ویلیامز»برای حمایت از ما...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  28:24
  • 35.5K

  • 4 ماه پیش
  28:24
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و نود و دوم۲۸ دی ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت هفتادم/ «فصل هشتم»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیقی: «#حسین_علیزاده»برای حمایت از ...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  19:55
  • 33.0K

  • 4 ماه پیش
  19:55
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و نود و یکم۲۷ دی ۱۴۰۲مجموعه‌یِ #نامه_ها : «قسمت پنجم»(#نامه_های_سیمین_به_جلال)نویسنده: «#سیمین_دانشور #جلال_آل_احمد »خوانش: «#پریسا_دهقانی»‌موسیقی :« #محمدر...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  27:18
  • 26.9K

  • 4 ماه پیش
  27:18
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و نودُم۲۵ دی ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت بیست و سوم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #استیو_جابلونسکی ، #مایکل_پرایس، #هری_گرگسون ...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  26:02
  • 24.9K

  • 4 ماه پیش
  26:02
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و هشتاد و نهم۲۴ دی ۱۴۰۲مجموعه‌یِ #نامه_ها : «قسمت چهارم»(#نامه_های_جلال_به_ سیمین)نویسنده: «#سیمین_دانشور #جلال_آل_احمد »خوانش: «#مسعود_سعیدی»‌موسیقی :« #مح...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  23:56
  • 22.9K

  • 4 ماه پیش
  23:56
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و هشتاد و هشتم۲۱ دی ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت شصت و نهم/ «فصل ششم و هفتم»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیقی: «#حسین_علیزاده»بر...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  31:11
  • 22.8K

  • 4 ماه پیش
  31:11
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و هشتاد و هفتم۲۰ دی ۱۴۰۲مجموعه‌یِ #نامه_ها : «قسمت سوم»(#نامه_های_سیمین_به_ جلال)نویسنده: «#سیمین_دانشور #جلال_آل_احمد »خوانش: «#آناهیتا_دلدار»‌موسیقی :« #م...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  31:12
  • 23.4K

  • 4 ماه پیش
  31:12
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و هشتاد و ششم۱۸ دی ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت بیست و دوم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #استیو_جابلونسکی ، #مایکل_پرایس، #هری_گرگسو...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  27:23
  • 24.1K

  • 4 ماه پیش
  27:23
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و هشتاد و پنجم۱۴ دی ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت شصت و هشتم/ «فصل چهارم و پنجم رمان»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیقی: «#حس...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  26:09
  • 24.3K

  • 4 ماه پیش
  26:09
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و هشتاد و چهارم۱۳ دی ۱۴۰۲مجموعه‌یِ #نامه_ها : «قسمت دوم»(#نامه_های_جلال_به_ سیمین)نویسنده: «#سیمین_دانشور #جلال_آل_احمد »خوانش: «#نادر_پیرزاده»‌موسیقی :« #م...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  23:07
  • 22.5K

  • 4 ماه پیش
  23:07
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و هشتاد و سوم۱۱ دی ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت بیست و یکم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #دیوید_آرنولد، #مایکل_پرایس، #هانس_زیمر #ال...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  22:16
  • 22.5K

  • 4 ماه پیش
  22:16
  shenoto-ads
  shenoto-ads