داستان شب

Arash babaie\Mohammad Amin Chitgaran
  7.7K
  میانگین پخش
  8.2M
  تعداد پخش
  3.0K
  دنبال کننده

  داستان شب

  Arash babaie\Mohammad Amin Chitgaran
  7.7K
  میانگین پخش
  8.2M
  تعداد پخش
  3.0K
  دنبال کننده

  دوستان شب بخیرشماره‌ی دو هزار و دویست و سی‌ و چهارم۱۲ مهر ۱۴۰۲داستان : «جزیره_سرگردانی» (قسمت یازدهم / فصل نهم کتاب)نویسنده: «#سیمین_دانشور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»موسیقی : «#حسین_علیزاده #رامیز_...

  دوستان شب بخیر


  شماره‌ی دو هزار...

  29:32
  • 115

  • 3 ساعت پیش
  29:32
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و سی و سوم۱۰ مهر ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت هشتم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی: « Ludwig gouranson and Harry Gregson Williams.#ب...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  29:15
  • 3.5K

  • 1 روز پیش
  29:15
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و سی و دوم۹ مهر ۱۴۰۲کتاب : «#انسان_در_جستجوی_معنا»(قسمت دوازدهم)نویسنده: «#ویکتور_فرانکل»خوانش: «#شادی_اسدپور»‌موسیقی: (Harry Gregson-Williams)Hior ChronikP...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  23:29
  • 4.2K

  • 3 روز پیش
  23:29
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و سی و یکم۶ مهر ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت پنجاه و چهارم/ «فصل سوم رمان، بخش چهاردهم»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیقی: «...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  27:09
  • 5.1K

  • 5 روز پیش
  27:09
  دوستان شب بخیرشماره‌ی دو هزار و دویست و سی‌اُم۵ مهر ۱۴۰۲داستان : «جزیره_سرگردانی» (قسمت دهم / فصل هشتم کتاب)نویسنده: «#سیمین_دانشور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»موسیقی : «#محمدرضا_لطفی #نگار_بوبان #با...

  دوستان شب بخیر


  شماره‌ی دو هزار...

  50:17
  • 5.4K

  • 1 هفته پیش
  50:17
  • 5.0K

  • 1 هفته پیش
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و بیست و نهم۳ مهر ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت هفتم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی: « Ludwig gouranson and Harry Gregson Williams.ب...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  30:47
  • 5.0K

  • 1 هفته پیش
  30:47
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و بیست و هشتم۲ مهر ۱۴۰۲کتاب : «#انسان_در_جستجوی_معنا»(قسمت یازدهم)نویسنده: «#ویکتور_فرانکل»خوانش: «#شادی_اسدپور»‌موسیقی: (Harry Gregson-Williams)Hior Chroni...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  25:07
  • 4.6K

  • 1 هفته پیش
  25:07
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و بیست و هفتم۳۰ شهریور ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت پنجاه و سوم/ «فصل سوم رمان، بخش چهاردهم»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسی...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  33:09
  • 5.8K

  • 1 هفته پیش
  33:09
  دوستان شب بخیرشماره‌ی دو هزار و دویست و بیست و ششم۲۹ شهریور ۱۴۰۲داستان : «جزیره_سرگردانی» (قسمت نهم / فصل هفتم کتاب)نویسنده: «#سیمین_دانشور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»موسیقی : «#حسین_علیزاده #رامیز_...

  دوستان شب بخیر


  شماره‌ی دو هزار...

  48:01
  • 6.7K

  • 2 هفته پیش
  48:01
  • 5.5K

  • 2 هفته پیش
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و بیست و پنجم۲۷ شهریور ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت ششم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی: « Ludwig gouranson and Harry Gregson Willia...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  26:02
  • 5.5K

  • 2 هفته پیش
  26:02
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و بیست و چهارم۲۶ شهریور ۱۴۰۲کتاب : «#انسان_در_جستجوی_معنا»(قسمت دهم)نویسنده: «#ویکتور_فرانکل»خوانش: «#شادی_اسدپور»‌موسیقی: (Harry Gregson-Williams)Hior Chro...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  20:27
  • 5.2K

  • 2 هفته پیش
  20:27
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و بیست و سوم۲۳ شهریور ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت پنجاه و دوم/ «فصل سوم رمان، بخش چهاردهم»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیق...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  20:41
  • 6.0K

  • 2 هفته پیش
  20:41
  دوستان شب بخیرشماره‌ی دو هزار و دویست و بیست و دوم۲۲ شهریور ۱۴۰۲داستان : «جزیره_سرگردانی» (قسمت هشتم / فصل ششم کتاب)نویسنده: «#سیمین_دانشور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»موسیقی : «#حسین_علیزاده #رامیز_...

  دوستان شب بخیر


  شماره‌ی دو هزار...

  42:40
  • 6.7K

  • 2 هفته پیش
  42:40
  • 6.0K

  • 3 هفته پیش
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و بیست و یکم۲۰ شهریور ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت پنجم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی: «#هری_گرگسون_ویلیامز مارک استرینفیلد و گروه...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  28:36
  • 6.0K

  • 3 هفته پیش
  28:36
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و بیستم۱۹ شهریور ۱۴۰۲کتاب : «#انسان_در_جستجوی_معنا»(قسمت نهم)نویسنده: «#ویکتور_فرانکل»خوانش: «#شادی_اسدپور»‌موسیقی: «RIAS Kammerchor & Capella de l...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  22:48
  • 5.3K

  • 3 هفته پیش
  22:48
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و نوزدهم۱۶ شهریور ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت پنجاه و یکم/ «فصل سوم رمان، بخش سیزدهم»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیقی: «#...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  21:53
  • 6.2K

  • 3 هفته پیش
  21:53
  دوستان شب بخیرشماره‌ی دو هزار و دویست و هجدهم۱۵ شهریور ۱۴۰۲داستان : «جزیره_سرگردانی» (قسمت هفتم / فصل ششم کتاب)نویسنده: «#سیمین_دانشور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»موسیقی : «#حسین_علیزاده #محمدرضا_لطف...

  دوستان شب بخیر


  شماره‌ی دو هزار...

  30:04
  • 6.3K

  • 4 هفته پیش
  30:04
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و هفدهم۱۳ شهریور ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت چهارم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی: «#هری_گرگسون_ویلیامز»برای حمایت از ما به لینک ح...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  21:40
  • 7.9K

  • 4 هفته پیش
  21:40
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و شانزدهم۱۲ شهریور ۱۴۰۲کتاب : «#انسان_در_جستجوی_معنا»(قسمت هشتم)نویسنده: «#ویکتور_فرانکل»خوانش: «#شادی_اسدپور»‌موسیقی: «RIAS Kammerchor & Capella d...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  23:23
  • 5.7K

  • 1 ماه پیش
  23:23
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و پازدهم۹ شهریور ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت پنجاهم / «فصل سوم رمان، بخش سیزدهم»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیقی: «#حسین_...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  31:33
  • 7.3K

  • 1 ماه پیش
  31:33
  دوستان شب بخیرشماره‌ی دو هزار و دویست و چهاردهم۸ شهریور ۱۴۰۲داستان : «جزیره_سرگردانی» (قسمت ششم / فصل پنجم کتاب)نویسنده: «#سیمین_دانشور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»موسیقی : «#محمدرضا_لطفی #محمدرضا_شج...

  دوستان شب بخیر


  شماره‌ی دو هزار...

  48:31
  • 8.7K

  • 1 ماه پیش
  48:31
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و سیزدهم۶ شهریور ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت سوم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی: «#هری_گرگسون_ویلیامز #نیکولاس_بریتل و #مارک_استری...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  33:21
  • 6.5K

  • 1 ماه پیش
  33:21
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و دوازدهم۵ شهریور ۱۴۰۲کتاب : «#انسان_در_جستجوی_معنا»(قسمت هفتم)نویسنده: «#ویکتور_فرانکل»خوانش: «#شادی_اسدپور»‌موسیقی: «RIAS Kammerchor & Capella de...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  21:58
  • 5.6K

  • 1 ماه پیش
  21:58
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و یازدهم۲ شهریور ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت چِهل و نهم «فصل سوم رمان، بخش دوازدهم»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیقی: «#حس...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  30:28
  • 7.3K

  • 1 ماه پیش
  30:28
  دوستان شب بخیرشماره‌ی دو هزار و دویست و دهم۱ شهریور ۱۴۰۲داستان : «جزیره_سرگردانی» (قسمت پنجم / فصل چهارم بخش دوم)نویسنده: «#سیمین_دانشور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»موسیقی : «#حسین_علیزاده #کیهان_کله...

  دوستان شب بخیر


  شماره‌ی دو هزار...

  34:49
  • 7.4K

  • 1 ماه پیش
  34:49
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و نهم۳۰ اَمُرداد ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت دوم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی: «#هری_گرگسون_ویلیامز»برای حمایت از ما به لینک حام...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  29:20
  • 6.7K

  • 1 ماه پیش
  29:20
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و هشتم۲۹ اَمُرداد ۱۴۰۲کتاب : «#انسان_در_جستجوی_معنا»(قسمت ششم)نویسنده: «#ویکتور_فرانکل»خوانش: «#شادی_اسدپور»‌موسیقی: «RIAS Kammerchor & Capella de ...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  22:20
  • 6.8K

  • 1 ماه پیش
  22:20
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و هفتم۲۷ اَمُرداد ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت چِهل و هشتم «فصل سوم رمان، بخش یازدهم/۲»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیقی: «...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  20:35
  • 7.4K

  • 1 ماه پیش
  20:35
  دوستان شب بخیرشماره‌ی دو هزار و دویست و ششم۲۵ اَمُرداد ۱۴۰۲داستان : «جزیره_سرگردانی» (قسمت چهارم)نویسنده: «#سیمین_دانشور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»موسیقی : «#حسین_علیزاده #کیهان_کلهر»برای حمایت از ...

  دوستان شب بخیر


  شماره‌ی دو هزار...

  41:42
  • 9.8K

  • 1 ماه پیش
  41:42
  • 10.8K

  • 1 ماه پیش
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و پنجم۲۳ اَمُرداد ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت اول)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی: «#حمید_دیبازر و #مارک_استرینفلد»برای حمایت از ما...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  25:54
  • 10.8K

  • 1 ماه پیش
  25:54
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و چهارم۲۲ اَمُرداد ۱۴۰۲کتاب : «#انسان_در_جستجوی_معنا»(قسمت پنجم)نویسنده: «#ویکتور_فرانکل»خوانش: «#شادی_اسدپور»‌موسیقی: «RIAS Kammerchor & Capella d...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  22:10
  • 7.6K

  • 1 ماه پیش
  22:10
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و سه۱۹ اَمُرداد ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت چِهل و هفتم «فصل سوم رمان، بخش یازدهم/۱»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیقی: «#ح...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  22:50
  • 8.0K

  • 1 ماه پیش
  22:50
  دوستان شب بخیرشماره‌ی دو هزار و دویست و دوم۱۸ اَمُرداد ۱۴۰۲داستان : «جزیره_سرگردانی» (قسمت سوم)نویسنده: «#سیمین_دانشور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»موسیقی : «#حسین_علیزاده #کیهان_کلهر»برای حمایت از ما...

  دوستان شب بخیر


  شماره‌ی دو هزار...

  51:03
  • 11.3K

  • 1 ماه پیش
  51:03
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست و یکم۱۶ اَمُرداد ۱۴۰۲داستان: «#مرد_مصور»(قسمت آخر)نویسنده: «#ری_برادبری»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی: «مایکل جیاکینو، جد کرزل، کایل دیکسون و مایکل ...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  27:01
  • 7.8K

  • 1 ماه پیش
  27:01
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و دویست۱۵ اَمُرداد ۱۴۰۲کتاب : «#انسان_در_جستجوی_معنا»(قسمت چهارم)نویسنده: «#ویکتور_فرانکل»خوانش: «#شادی_اسدپور»‌موسیقی: «RIAS Kammerchor & Capella de la Torre»ب...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  21:21
  • 7.0K

  • 1 ماه پیش
  21:21
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و صد و نود و نهم۱۲ اَمُرداد ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت چِهل و ششم «فصل سوم رمان، بخش دهم/۲»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیقی: «#ح...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  24:28
  • 7.8K

  • 2 ماه پیش
  24:28
  دوستان شب بخیرشماره‌ی دو هزار و صد و نَوَد و هشتم۱۱ اَمُرداد ۱۴۰۲داستان : «جزیره_سرگردانی» (قسمت دوم)نویسنده: «#سیمین_دانشور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»موسیقی : «#حسین_علیزاده #کیهان_کلهر»برای حمایت...

  دوستان شب بخیر


  شماره‌ی دو هزار...

  48:14
  • 10.8K

  • 2 ماه پیش
  48:14
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و صد و نود و هفتم۹ اَمُرداد ۱۴۰۲داستان: «#مرد_مصور»(قسمت چهاردهم)نویسنده: «#ری_برادبری»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی: «مایکل جیاکینو، جد کرزل، کایل دیکسون و...

  دوستان شب بخیر

  <...

  27:46
  • 7.4K

  • 2 ماه پیش
  27:46
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و صد و نوَد و ششم۸ اَمُرداد ۱۴۰۲کتاب : «#انسان_در_جستجوی_معنا»(قسمت سوم)نویسنده: «#ویکتور_فرانکل»خوانش: «#شادی_اسدپور»‌موسیقی: «RIAS Kammerchor & Capella de la ...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  21:29
  • 7.5K

  • 2 ماه پیش
  21:29
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و صد و نود و پنجم۵ اَمُرداد ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت چِهل و پنجم «فصل سوم رمان، بخش دهم/۱»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیقی: «#...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  26:16
  • 8.4K

  • 2 ماه پیش
  26:16
  دوستان شب بخیرشماره‌ی دو هزار و صد و نَوَد و چهارم۴ اَمُرداد ۱۴۰۲داستان : «جزیره_سرگردانی» نویسنده: «#سیمین_دانشور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»موسیقی : «#حسین_علیزاده #کیهان_کلهر»برای حمایت از ما به ...

  دوستان شب بخیر


  شماره‌ی دو هزار...

  49:32
  • 17.8K

  • 2 ماه پیش
  49:32
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و صد و نود و سوم۲ اَمُرداد ۱۴۰۲داستان: «#مرد_مصور»(قسمت سیزدهم)نویسنده: «#ری_برادبری»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی: «جد کرزل و ناتان وایتهد»برای حمایت از ما به ل...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  19:04
  • 7.2K

  • 2 ماه پیش
  19:04
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و صد و نوَد و دوم۱ اَمُرداد ۱۴۰۲کتاب : «#انسان_در_جستجوی_معنا»(قسمت دوم)نویسنده: «#ویکتور_فرانکل»خوانش: «#شادی_اسدپور»‌موسیقی: «RIAS Kammerchor & Capella de la ...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  21:02
  • 7.6K

  • 2 ماه پیش
  21:02
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و صد و نود و یکم۲۹ تیر ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت چِهل و چهارم «فصل سوم رمان، بخش نهم»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیقی: «#حسین_ع...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  28:48
  • 8.1K

  • 2 ماه پیش
  28:48
  • 8.7K

  • 2 ماه پیش
  دوستان شب بخیرشماره‌ی دو هزار و صد و نَوَدُم۲۸ تیر ۱۴۰۲داستان کوتاه: «اینتِرویو » نویسنده: «#مهشید_امیرشاهی»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»موسیقی : «#حسین_بهروزی_نیا»برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش دا...

  دوستان شب بخیر


  شماره‌ی دو هزار...

  31:44
  • 8.7K

  • 2 ماه پیش
  31:44
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و صد و هشتاد و نهم۲۶ تیر ۱۴۰۲داستان: «#مرد_مصور»(قسمت دوازدهم.بخش دوم)نویسنده: «#ری_برادبری»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی: «هانس زیمر و جان اکسترند»برای حمایت از...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  27:18
  • 8.2K

  • 2 ماه پیش
  27:18
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و صد و هشتاد و هشتم۲۵ تیر ۱۴۰۲کتاب : «#انسان_در_جستجوی_معنا»قسمت اولنویسنده: «#ویکتور_فرانکل»خوانش: «#شادی_اسدپور»‌موسیقی: «RIAS Kammerchor & Capella de la Torr...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  21:57
  • 11.8K

  • 2 ماه پیش
  21:57
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و صد و هشتاد و هفتم۲۲ تیر ۱۴۰۲داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»قسمت چِهل و سوم «فصل سوم رمان،ادامه بخش هشتم»نویسنده: «#غزاله_علیزاده»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیقی: «#حسین...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  16:05
  • 8.3K

  • 2 ماه پیش
  16:05
  • 8.8K

  • 2 ماه پیش
  دوستان شب بخیرشماره‌ی دو هزار و صد و هشتاد و ششم۲۱ تیر ۱۴۰۲داستان کوتاه: «اَدَّه » نویسنده: «#مهشید_امیرشاهی»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»موسیقی : «#حسین_علیزاده آلبوم #سرود_گل»برای حمایت از ما به لین...

  دوستان شب بخیر


  شماره‌ی دو هزار...

  29:34
  • 8.8K

  • 2 ماه پیش
  29:34
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و صد و هشتاد و پنجم۱۹ تیر ۱۴۰۲داستان: «#مرد_مصور»(قسمت دوازدهم.بخش اول)نویسنده: «#ری_برادبری»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی: «هانس زیمر، بنجامین والفیش و جان اکست...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  24:27
  • 7.7K

  • 2 ماه پیش
  24:27
  shenoto-ads
  shenoto-ads