• 9 ماه پیش

  • 25

  • 25:17

مدیریت براساس اطلاعات - مدیریت داده محور - بخش دوم

مصاحبه ها
1
1
0

مدیریت براساس اطلاعات - مدیریت داده محور - بخش دوم

مصاحبه ها
  • 25:17

  • 25

  • 9 ماه پیش

توضیحات

سازمان ها و کسب و کارها، چه کوچک یا متوسط و یا بزرگ، به جمع آوری دیتا و پردازش آنها نیاز دارند. حال آنکه اغلب زمانی به فکر جمع آوری دیتا می افتیم که آنرا از دست داده ایم! نیاز یک مدیر برای مدیریت کسب و کارش برمبنای اطلاعات و دانش، یک ضرورت است. و بیشتر از آنکه ابزار ها مهم باشند، این نیاز ابتدا باید فرهنگ آن سازمان و کسب و کار و مدیر کسب و کار باشد. ابزارها را میشود از ساده ترین قلم و کاغذ تا پیچیده ترین نرم افزارها ، متناسب با نیاز و اندازه کسب و کار تغییر داد. اما داشتن ابزار بدون اینکه هدف اصلی در ابتدا تعریف شده باشد، مساوی با دور ریختن منابع است.


با صدای
معین الدین ناصری امین
هاله ناصری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads