• 4 ماه پیش

  • 68

  • 38:09

چطور خودمان را دربرابر آدمهای سمی محافظت کنیم

مصاحبه ها
0
0
0

چطور خودمان را دربرابر آدمهای سمی محافظت کنیم

مصاحبه ها
  • 38:09

  • 68

  • 4 ماه پیش

توضیحات

آدمهای سمی همه جا هستند. بعضی وقت ها آگاهانه آسیب می رسانند و برخی اوقات ناآگاهانه. مهم اینست که ما از خودمان محافظت کنیم. ما وظیفه ای برای بهبود آنها نداریم، اما نسبت به خودمان وظیفه داریم. وقتی کسی با حرف هایش شما را آزار میدهد، باید آگاهانه خودمان را از فضای سمی دور کنیم و از گوشهایمان مراقبت کنیم. همانطور که مراقب سلامت جسم خود هستیم و غذای آلوده نمیخوریم.


با صدای
محبوبه مظاهری
هاله ناصری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads