• 1 سال پیش

  • 41

  • 21:38

برنامه ریزی در دنیای عدم قطعیت - قسمت دوم

مصاحبه ها
0
0
0

برنامه ریزی در دنیای عدم قطعیت - قسمت دوم

مصاحبه ها
  • 21:38

  • 41

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت دوم از مصاحبه با خانم محبوبه مظاهری را در این پادکست میشنوید.


با صدای
محبوبه مظاهری
هاله ناصری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads