• 11 ماه پیش

  • 45

  • 25:54

اهمالکاری - قسمت دوم

مصاحبه ها
0
0
0

اهمالکاری - قسمت دوم

مصاحبه ها
  • 25:54

  • 45

  • 11 ماه پیش

توضیحات

برآورد اولیه از میزان کاری که قرار است انجام شود، حجم کار، منابع مورد نیاز، و از جمله هزینه ها و نیروی انسانی، ممکن است به دلایل مختلف تغییر کند. اینکه حجم کار در میانه ی راه تغییر میکند، نباید ما را به اشتباه بیندازد و تصور کنیم که اهمالکاری اتفاق افتاده است. بنابرین باید در ابتدا براساس یک برآورد درست، زمان بندی انجام شود و اگر لازم بود این زمانبندی بازنگری شود. با متهم کردن خودمان یا دیگران به اهمالکاری، مشکلی حل نمیشود.


با صدای
محبوبه مظاهری
هاله ناصری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads