• 6 سال پیش

  • 2.9K

  • 10:22

سر بی‌گناه

داستان شب
4
4
4

سر بی‌گناه

داستان شب
  • 10:22

  • 2.9K

  • 6 سال پیش

توضیحات
سر بیگناه پای دار میره بالای دار نمیره. سر بی گناه پای دار میره بالای دار نه! سر بی گناه. بی گناه... از روزی که حکمش رو دادن فقط این جمله رو با خودش تکرار می کرد. به امید این جمله روزها رو سپری می کرد. سحر توی انفرادی که بود همش با خودش حرف می زد. می گفت من از مردن نمی ترسم. من از این جوری مردن می ترسم!...

shenoto-ads
shenoto-ads