• 6 سال پیش

  • 0

  • 06:11

ساده یا سخت

داستان شب
2
2
0

ساده یا سخت

داستان شب
  • 06:11

  • 0

  • 6 سال پیش

توضیحات
اول گفت بعد اینکه جنگ تموم بشه ، لنینگراد رو ترک می کنم و میرم خونه ییلاقی پدربزرگم توی هامبورگ . گفتم جنگ که هنوز تموم نشده! ... یادبگیریم که حقوق یکدیگر را رعایت کنیم. آن چه می شنوید مجموعه لطفا یکی مرا نجات بدهد ، نوشته بابک زمانی و من محمود سرمدی ، گوینده سه شنبه های چپق . و ممنونیم که داستان شب رو همراهی می کنید.

shenoto-ads
shenoto-ads