• 1 سال پیش

  • 11

  • 39:18

کارامل بیست و هفتم: خلاقیت مهارت است یا ذاتی؟

پادکست کارامل
1
توضیحات

خلاقیت تبدیل ایده، تخیل و رویاها به واقعیت است. آیا خلاقیت یک مهارت است که با تمرین و تکرار رشد می کند؟ خلاق بودن و خلاقیت چه اهمیتی دارد؟ چرا باید به این خصوصیت کودکی مان بها دهیم و از مرگ تدریجی اش جلوگیری کنیم؟

#Skill #professional
با صدای
farsy
dary
urdu
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads