• 1 سال پیش

  • 16

  • 27:46

کارامل بیست و یکم: به دنبال خودشناسی در مسیر زندگی

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل بیست و یکم: به دنبال خودشناسی در مسیر زندگی

پادکست کارامل
  • 27:46

  • 16

  • 1 سال پیش

توضیحات

خود شناسی مهارت شناخت خود است که اساس رشد و توسعه مهارت های فردی محسوب می شود. خودشناسی یعنی آگاهی بر تمامی حالات درونی مان که بخش بزرگی از ناخودآگاه ما رو تشکیل می دهد. تمام فرهنگ ها و مکاتب فکری و روانشناسی و اجتماعی ما را به سمت کشف خود سوق می دهند. پس چطور می توانیم در راه و مسیر خودشناسی قرار بگیریم ؟ خودشناسی را از کجا و چطور شروع کنیم؟


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads