• 1 سال پیش

  • 159

  • 46:47

کارامل چهاردهم: در جستجوی امید

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل چهاردهم: در جستجوی امید

پادکست کارامل
  • 46:47

  • 159

  • 1 سال پیش

توضیحات

امید: داشتن انتظار مثبت برای رسیدن به هدف. امید در این معنای عمیق و قدرتمند مترادف با این نیست که وقتی اوضاع بابِ ‌میل‌مان است از وضعیت لذت ببریم؛ به معنای سرمایه‌گذاری در اموری نیست که معلوم است خیلی زود به ثمر می‌رسد؛ امید، توانایی تلاش برای موفقیت است.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads