• 1 سال پیش

  • 125

  • 50:34

کارامل هشتم: آیا زیبایی خریدنی ست؟

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل هشتم: آیا زیبایی خریدنی ست؟

پادکست کارامل
  • 50:34

  • 125

  • 1 سال پیش

توضیحات

زیبایی یعنی خوبی و نیکویی. حسن و جمال و ظرافت و لطافت. زیبایی یک امر نسبی است و به دلیل تنوع فرهنگ ها و موقعیت زمانی و مکانی، شرایط روانی و درونی ، نظر انسان ها در خصوص زیبایی متفاوت است. چرا با وجود اینکه می دانیم زیبایی امری نسبی است و در گذر زمان دستخوش تغییرات می شود، با صرف هزینه و ریسک بالا تن به جراحی های زیبایی می دهیم برای مطابق شدن با استانداردهای موجود؟


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads