• 1 سال پیش

  • 126

  • 36:18

کارامل ششم: افسردگی شاخه ای از زندگی ماشینی امروزی

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل ششم: افسردگی شاخه ای از زندگی ماشینی امروزی

پادکست کارامل
  • 36:18

  • 126

  • 1 سال پیش

توضیحات

حس افسردگی حالت خلقی است که بی‌حوصلگی و گریز از فعالیت یا بی‌علاقگی

و بی‌میلی را هم شامل می شه و می‌تواند بر افکار، رفتار، احساسات و خوشی و تندرستی

یک فرد تأثیر بگذارد. از همه بدتر اینکه می تونه منجر به گفت وگوهای ذهنی بشه. یعنی آدم خلوت تنهایی می

گزینه و هی با خودش تو ذهنش حرف می زنه.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads