• 1 سال پیش

  • 117

  • 20:22

کارامل چهارم: کجا زندگی کنیم، در فضا یا زیرآب؟

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل چهارم: کجا زندگی کنیم، در فضا یا زیرآب؟

پادکست کارامل
  • 20:22

  • 117

  • 1 سال پیش

توضیحات

تا بحال شده بخواهید فرار کنید؟ فرار از هر چیزی که باعث ناراحتی می شود، فرار از مسائل، فرار از جا و مکان و خانه. خب حالا اگر به ما و شما این امکان داده شود ، به کجا دوست دارید فرار کنید، به فضا یا زیر آب؟ 


با سفر به فضا، دیدن زمین از آن بالا چه لذتی داره، البته اگر در بودن در فضای بیکران نترسی! دیدن کره زمین به آن رنگ نیلگون و در آن حالت قرار داشتن در فضا، شاید تلنگری باشد

به تغییر کل جهان بینی ما!


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads