• 1 سال پیش

  • 106

  • 16:49

کارامل سوم: اینفلوئنسرها و بلاگرها و قدرت تاثیرگذاری شان

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل سوم: اینفلوئنسرها و بلاگرها و قدرت تاثیرگذاری شان

پادکست کارامل
  • 16:49

  • 106

  • 1 سال پیش

توضیحات

مشاغل عجیب و پردرآمد دنیای امروز: بلاگر ها و اینفلوئنسرها. چه فرقی باهم دارند؟ وظایف و محدودیت ها و مسئولیت های تعریف شده برایشان چیست؟ در عصر حاضر که الگوها و معیارهای زندگی از بین همین بلاگرها و اینفلوئنسرها انتخاب می شوند آیا با انتخاب بلاگر یا اینفلوئنسر، تحت تاثیر آنها مسیر زندگی ما دستخوش تغییر خواهد شد؟


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads