• 1 سال پیش

  • 111

  • 31:29

کارامل نهم: به مدرسه برویم یا در خانه یاد بگیریم؟

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل نهم: به مدرسه برویم یا در خانه یاد بگیریم؟

پادکست کارامل
  • 31:29

  • 111

  • 1 سال پیش

توضیحات

والدین دو انگیزه اصلی را برای آموزش در خانه مورد اشاره قرار می‌دهند: نارضایتی از مدارس و علاقه به مشارکت بیشتر در فرایند یادگیری و رشد فرزندان خود. نارضایتی والدین از مدارس موجود، نگرانی دربارهٔ محیط مدرسه، کیفیت تدریس، برنامه آموزشی، زورگویی‌های سیستم آموزشی و نیز عدم اعتماد به توانایی مدرسه در برآوردن نیازهای خاص فرزندان آن‌ها ناشی می‌شود.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads