• 1 سال پیش

  • 143

  • 54:22

کارامل دهم: چرا پول ما را به ترس و استرس مالی مبتلا می کند؟

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل دهم: چرا پول ما را به ترس و استرس مالی مبتلا می کند؟

پادکست کارامل
  • 54:22

  • 143

  • 1 سال پیش

توضیحات

ما باید بدانیم که نیاز به آموزش در زمینه مالی اهمیت دارد. آگاهی و آموزش مالی راحت تر از یاد گیری به کار گرفتن پول برای ثروتمند شدن است. به خصوص ترس و احساسی که به مردم دست می دهد باعث می شود آنها یاد بگیرند که برای پول کار کنند و همیشه به دنبال آن باشند.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads