• 1 سال پیش

  • 59

  • 38:09

کارامل نوزدهم: تختخواب، آژیر خطر برای روابط عاطفی؟

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل نوزدهم: تختخواب، آژیر خطر برای روابط عاطفی؟

پادکست کارامل
  • 38:09

  • 59

  • 1 سال پیش

توضیحات

نخستین نشانه وجود چیزی مانند تشک به دوران پارینه‌سنگی و ۷۷ هزار سال پیش در غارهایی در جنوب آفریقا بازمی‌گردد. انسان‌ها روی تشک‌های دست‌باف می‌خوابیدند. خوابیدن روی تشک، باعث می‌شد انسان‌ها کمی از زمین، فاصله داشته باشند و از حشرات و خزندگان در امان بمانند. همچنین چون غذای خود را روی تشک می‌خوردند پس از مدتی چرب می‌شد و در این وضعیت از آن برای آتش افروختن استفاده می‌کردند.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads