• 1 سال پیش

  • 175

  • 28:08

کارامل هفدهم: امنیت کارمندی یا آزادی کارآفرینی؟

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل هفدهم: امنیت کارمندی یا آزادی کارآفرینی؟

پادکست کارامل
  • 28:08

  • 175

  • 1 سال پیش

توضیحات

در عصر حاضر کمتر کسی را دیده ایم که در مرحله انتخاب شغل و یا حتی بعد از کلی تجربه در زندگی از خودش نپرسیده باشد: بهتر است کارمند باشم یا بروم سراغ شغل آزاد؟ 

عامل محرکی که باعث می شود شما از شغل کارمندی را با وجود امنیت شغلی و مزایای آن نپذیرید و به سراغ کارآفرینی بروید، چیست؟ 


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads