• 1 سال پیش

  • 121

  • 36:32

کارامل هجدهم: چرا آینده مان به تاریخ گذشته گره خورده؟

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل هجدهم: چرا آینده مان به تاریخ گذشته گره خورده؟

پادکست کارامل
  • 36:32

  • 121

  • 1 سال پیش

توضیحات

تاریخ علم آموختن گذشته برای فهم زمان حال است. زندگی امروز ما حاصل کار گذشتگان ماست و شاید حوادث و وقایعی که در گذشته بوده نیز این زندگی کنونی ما را به این شکل ساخته ، پس درک و فهم از گذشته در ساخت آینده ای بهتر و بهتر بگوییم به زندگی حال ما کمک می کند.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads