• 1 سال پیش

  • 5

  • 41:40

کارامل بیست و ششم: چرا نباید اوقات گیاهان را تلخ کنیم؟

پادکست کارامل
1
1
0

کارامل بیست و ششم: چرا نباید اوقات گیاهان را تلخ کنیم؟

پادکست کارامل
  • 41:40

  • 5

  • 1 سال پیش

توضیحات

ایا گیاهان نیز مانند انسان‌ها از احساسات و درک آن برخوردارند؟ پژوهشهای زیادی در مورد درک گیاهان از احساسات و یا روابط عاطفی و حتی درد صورت گرفته‌. انسان‌ پنج احساس دارد که این احساسات به او کمک‌ می‌کند تا در دنیا مسیریابی کرده و نشانه‌های خطر را دریابد.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads