• 6 سال پیش

  • 712

  • 01:50

بشر رو به سوی بهتر شدن دارد

پادکست های استاد ملکیان
2
2
0

بشر رو به سوی بهتر شدن دارد

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:50

  • 712

  • 6 سال پیش

توضیحات
با سلام بشنویم صحبت های استاد ملکیان را در باره ی بشریت نظر استاد این است که بشریت رو به بهتر شدن است، بد بینی رو کنار بگذاریم. انسان باید زمین بخورد تا راه بیوفتد.

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads