• 6 سال پیش

  • 1.3K

  • 01:23:04

امام حسین (ع) و زندگی ، همه جا و همه وقت

پادکست های استاد ملکیان
4
4
0

امام حسین (ع) و زندگی ، همه جا و همه وقت

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:23:04

  • 1.3K

  • 6 سال پیش

توضیحات
موضوع این جلسه حسین و زندگی، همه جا و همه وقت می باشد. داستان زندگی امام حسین و داستان کربلا بسیار مبهم تر از آنیست که به ما گفته اند و می گویند، اطلاعات ما در باره با قعه ی کربلا اندک است. وقتی که از واقعه ای چیز دقیقی در دست نباشد آن واقعه دستخوش تحریف می شود و از اصلش دور می ماند. اسطوره، چیزی که به وقایع تاریخی ربط داده شده در حالیکه اسطوره هیچ واقعیت تاریخی ندارد.

shenoto-ads
shenoto-ads