• 6 سال پیش

  • 433

  • 10:54

زندگی اخلاقی بدون اعتقاد به ماورا

پادکست های استاد ملکیان
2
2
0

زندگی اخلاقی بدون اعتقاد به ماورا

پادکست های استاد ملکیان
  • 10:54

  • 433

  • 6 سال پیش

توضیحات
پیش فرضی که نباید گفت و نمی شه گفت که مردم اگر به خدا اعتقاد نداشته باشن هم دیگه رو می خورن و ... هستند کسانی که به خدا و زندگی پس از مرگ اعتقاد ندارند ولی اسمشون رو نمیشه برد چون اعدامشون می کنند! ولی آدم های خوبی هستند و وجود دارند.

shenoto-ads
shenoto-ads