• 6 سال پیش

  • 1.3K

  • 46:08

دیدگاه مصطفی ملکیان درباره ی شکست

پادکست های استاد ملکیان
8
8
0

دیدگاه مصطفی ملکیان درباره ی شکست

پادکست های استاد ملکیان
  • 46:08

  • 1.3K

  • 6 سال پیش

توضیحات
حتما همه ی ما میدونیم که نمیتونیم پیشگویی کنیم چون نه پیامبریم و نه قدرت این کار را داریم، اما اینجا 4 دلیل مطرحه که ما پیش بینی هم نمیتونیم بکنیم. 1-پیش بینی همیشه نیاز به گذاره ی کلی دارد 2-زندگی آخرش معلوم نیست کی باشه 3-زندگی ما که فقط به خودمون بستگی نداره، به میلیارد ها عامل بستگی داره که یکیش خودمون هستیم 4-خود ما ذوق و سلیقه هامون در طول دوران عوض میشه برای اینکه مثال های این موارد و توضیحات استاد ملکیان را در این خصوص بشنوید در این پادکست ما را همراهی کنید.

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads