• 6 سال پیش

  • 519

  • 01:41:51

رهائی از بنیادگرائی دینی

پادکست های استاد ملکیان
3
3
0

رهائی از بنیادگرائی دینی

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:41:51

  • 519

  • 6 سال پیش

توضیحات
در این پادکست موضوع بحث راه رهایی از بنیادگرایی دینی است شکی نیست که الان سخن از دنیاگرایی گفته می شه ، ملاک بنیادگرایی اسلامی است. وگرنه در جهان بنیادگرایی یهودی و بنیادگرایی مسیحی هم وجود دارد و حتی بنیادگرایی بودایی. بنیادگرایی اسلامی را تعریف می کنیم تفاوت بنیادگرایی اسلامی ، سنت گرایی به اسلام و تجددگرایی به اسلام و تفاوت آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

shenoto-ads
shenoto-ads