• 6 سال پیش

  • 1.1K

  • 11:56

رسیدن به آرامش از راه فکر کردن به اتفاقات ناگوار

پادکست های استاد ملکیان
3
3
0

رسیدن به آرامش از راه فکر کردن به اتفاقات ناگوار

پادکست های استاد ملکیان
  • 11:56

  • 1.1K

  • 6 سال پیش

توضیحات
بدهکار هم نباشیم در زندگی، در یک جهان بی ثبات هر ملاقاتی درودیست و بدرودیست سلامیست و وداعی اینو بدونید که این ملاقات سلامه چون شاید تکرار بشه و وداعه چون ممکنه دیگه پیش نیاد پس بدهکار هم نباشیم. بنابراین هم نو بدون و هم آخرینش بدون. اگه به هم بدهکار باشیم اگه روزی بشنویم دیگه نمیتونم تورو ببینم چی میشه! آرامش و اضطراب دونقطه مقابل هم هستن، با فکر کردن به اتفاقات ناگوار نمیشه به آرامش رسید.

shenoto-ads
shenoto-ads