• 6 سال پیش

  • 591

  • 01:55

تناقض دنیای مدرن

پادکست های استاد ملکیان
0
0
0

تناقض دنیای مدرن

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:55

  • 591

  • 6 سال پیش

توضیحات
یک لاینی در ادبیات روان درمانی وجود دارد که میفتیم به جان آثار عرفا و دنبال بیماری هایی در این افراد هستند. به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت

shenoto-ads
shenoto-ads