• 6 سال پیش

  • 586

  • 07:29

توصیه ها در برنامه مطالعاتی

پادکست های استاد ملکیان
3
3
0

توصیه ها در برنامه مطالعاتی

پادکست های استاد ملکیان
  • 07:29

  • 586

  • 6 سال پیش

توضیحات
4 نکته را باید رعایت کرد: اولی اینه که نظم داشته باشید، همیشه آهسته برید ولی پیوسته و منظم پیش بروید نکته ی دوم پشتکار داشتن است، پشتکار نداشته باشید فرسوده می شوید سومین نکته اعتدال داشتن است، ما به این دنیا آمدیم برای اینکه یک زندگی خوب و خوش و ارزشمند داشته باشیم. و نکته ی چهارم هر از چند گاهی نگاهی بکنید به اینکه از کجا امدی و به کجا رسیدی، از نتیجه ی کارمون راضی هستیم یا نه. برای درک بهتر هرکدام از این گزینه ها این پادکست را دنبال کنید

shenoto-ads
shenoto-ads