• 6 سال پیش

  • 869

  • 06:09

تفاوت اندوه پشیمانی و حسرت

پادکست های استاد ملکیان
6
6
0

تفاوت اندوه پشیمانی و حسرت

پادکست های استاد ملکیان
  • 06:09

  • 869

  • 6 سال پیش

توضیحات
وقتی به گذشته برمی گردیم دستخوش حسرت، اندوه یا پشیمانی می شویم پشیمانی هنگامیست که به گذشته برمیگردیم و به خطاهای اخلاقی مان میرسیم یکی اینکه میبینیم چه فرصت هایی را از دست داده ایم و حسرت می خوریم، حتی شاید از آفتاب نخوردن هم حسرت بخوریم. یکی هم اینکه احساس می کنیم دوریم از وضع مطلوب و دچار اندوه می شویم. در این فایل صوتی هریک تز این گزینه ها را یک به یک مورد بررسی قرار داده ایم.

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads