• 6 سال پیش

  • 829

  • 04:17

تا چیزها از دست ندهی چیزکی به دست نمی آوری

پادکست های استاد ملکیان
11
11
0

تا چیزها از دست ندهی چیزکی به دست نمی آوری

پادکست های استاد ملکیان
  • 04:17

  • 829

  • 6 سال پیش

توضیحات
با سلام در این پادکست صحبت های استاد هلاکویی را درباره ی این موضوع خواهیمشنید که تا چیزی را از دست ندهیم چیزی به دست نمی آوریم، در واقع برای به دست آوردن خیلی چیزها باید مواردی را قربانی کنیم. از برخی عقاید حتی باید گذشت تا عقیده ی جدیدی بدست بیاریم.گاهی سر بسیاری عقاید را می بریم تا یک عقیده ی جدید به دست بیاوریم.

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads