• 1 سال پیش

  • 1

  • 28:53

قسمت هشتاد و چهارم - مقالات هفته اول اردیبهشت 1401

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
0
0
0

قسمت هشتاد و چهارم - مقالات هفته اول اردیبهشت 1401

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
  • 28:53

  • 1

  • 1 سال پیش

توضیحات

مقاله اول: مجوز مصرف رمدسیویر در کودکان بالای 28 روز

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-approves-first-covid-19-treatment-young-children

مقاله دوم: افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در پاندمی

https://www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/2News_Discussions/Press_activities/2022/2022-04-25-US_study_suggests.pdf

مقاله سوم: مصرف داروهای آنتی سایکوتیک در مادران باردار

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2790391

مقاله چهارم: فاکتورهای پیش بینی کننده خودآسیبی

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-022-02329-w


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads