• 1 سال پیش

  • 0

  • 38:33

قسمت هشتاد و ششم - مقالات هفته سوم اردیبهشت 1401

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
0
0
0

قسمت هشتاد و ششم - مقالات هفته سوم اردیبهشت 1401

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
  • 38:33

  • 0

  • 1 سال پیش

توضیحات

مقاله اول: پارادوکس فعالیت فیزیکی و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0267427

مقاله دوم: میزان افزایش طول عمر با تغییرات سبک زندگی

https://academic.oup.com/ageing/article/51/5/afac080/6583565?searchresult=1

مقاله سوم: تاثیر رژیم مدیترانه ای در مردان مبتلا به افسردگی

https://academic.oup.com/ajcn/advance-article-abstract/doi/10.1093/ajcn/nqac106/6571247?redirectedFrom=fulltext

مقاله چهارم: ارتباط چاقی و شکستگی ها

https://easo.org/obesity-linked-to-higher-risk-of-broken-bones-in-women/


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads